Checkout

Thông tin thanh toán

Việt Nam

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tổng
Sen tắm nóng lạnh inox 304 HT02  × 1 690,000
Tạm tính 690,000
Giao hàng
Tổng 690,000
  • Thanh toán trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng ID đơn hàng của bạn làm tài liệu tham khảo thanh toán. Đơn hàng của bạn sẽ không được giao cho đến khi tiền đã được xóa trong tài khoản của chúng tôi.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn đặt hàng của bạn, hỗ trợ trải nghiệm của bạn trên trang web này và cho các mục đích khác được mô tả của chúng tôi chính sách riêng tư.